Ffurflen gais am brydau ysgol am ddim a Grant Hanfodion Ysgol

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Gallwch ddefnyddio’r ffurflen hon er mwyn gwneud cais am brydau ysgol am ddim a Grant Hanfodion Ysgol i hyd at 5 o blant. Os hoffech wneud cais am brydau ysgol am ddim ar gyfer mwy o blant, cwblhewch y ffurflen cynifer o weithiau ag sydd angen.

  Budd-daliadau cymwys

  Er mwyn derbyn brydau ysgol am ddim a Grant Hanfodion Ysgol, rhaid i chi dderbyn un o’r budd-daliadau cymwys:

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Pensiwn; Credyd Gwarantedig
  • Treth Credyd Plant gydag incwm blynyddol llai na £16,190
  • Cymorth o dan Adran VI o Ddeddf Lloches a Mewnfudo 1999
  • Credyd Cynhwysol a ni ddylai’ch enillion net blynyddol fod dros £7,400

  Ni allwch dderbyn prydau ysgol am ddim na grant gwisg ysgol ac offer os ydych yn derbyn Credyd Treth Gwaith.

  Ymgeiswyr y tu allan i Sir Ddinbych

  Os ydych yn byw y tu allan i Sir Ddinbych bydd angen i chi gyflwyno tystiolaeth o’r budd-daliadau yr ydych yn eu derbyn. Gellir uwch lwytho copiau o'ch tystiolaeth o fudd-daliadau.