Denbighshire County Council commercial estate - Rent free period

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cydnabod fod y sefyllfa bresennol yn achosi llawer o bryderon a phryderon ariannol i’n cymuned fusnes. Yn sgil hyn, rydym yn mynd i gynnig cyfnod di-rent o un mis i’n holl denantiaid masnachol, o’r 28ain o Fawrth 2020, mae hyn yn debygol o gael ei ymestyn wrth i'r argyfwng barhau.

Lle bo'n berthnasol, bydd y cyfnod di-rent hefyd yn cynnws unrhyw dâl gwasanaeth a thaliadau yswiriant. Rydym yn gobeithio y bydd y cynnig yma’n rhoi rhywfaint o sicrwydd i'n busnesau ac ein tenantiaid yn y cyfnod ansicr hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch y mater hwn, dylech eu cyfeirio at: gwasanaeth.eiddo@sirddinbych.gov.uk.