Grant Busnes Digidol

Mae’r Grant Busnes Digidol ar gael i fusnesau i fuddsoddi mewn technoleg ddigidol sy’n cael ei argymell iddynt yng nghynllun gweithredu digidol Cyflymu Cymru i Fusnesau.

Beth sydd ar gael? 

Gall busnesau ymgeisio am grant rhwng £500 a £1000 i’w helpu i fuddsoddi mewn technoleg ddigidol, sy’n cynnwys ond ddim yn gyfyngedig i:

  • E-fasnach
  • Rheoli Cofnodion Cwsmeriaid
  • Pwyntiau Gwerthu Electronig
  • Rheoli Stoc
  • Diogelwch Seibr
  • Llais teleffoni Protocol Rhyngrwyd (IP) / cyfathrebu unedig
  • Diweddaru caledwedd

Cymhwyster 

Bydd arnoch angen cynllun gweithredu digidol sydd wedi’i ddarparu gan Cyflymu Cymru i Fusnesau er mwyn ymgeisio am y grant yma. Os nad oes gennych chi un eisoes bydd angen i ddilyn y camau canlynol i gael cynllun gweithredu digidol gan Wasanaeth cefnogaeth am ddim Cyflymu Cymru i Fusnesau (gwefan allanol).

Sut i wneud cais

Gallwch ymgeisio am y grant hwn ar-lein.

Dyfynbrisiau ar gyfer gwaith neu gynnyrch

Pan fyddwch chi’n ymgeisio, byddant yn gofyn i chi lwytho dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith neu gynnyrch rydych chi ei angen. Siaradwch gyda darparwr a gofynnwch am ddyfynbris ar gyfer y gwaith neu gynnyrch cyn i chi wneud cais am y grant hwn. 

Ymgeisio ar-lein

Gwneud cais ar-lein am y grant busnes digidol