Arolwg Busnes 2021 

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Cyn i chi ddechrau

    Mae newidiadau sylweddol wedi digwydd o fewn cymuned fusnes Sir Ddinbych dros y 18 mis diwethaf. Mae wedi bod yn heriol, ac mae tirlun economi Sir Ddinbych a sut mae busnesau yn gweithredu wedi datblygu.

    Drwy gymryd rhan yn yr arolwg hwn, gallwch roi gwybodaeth werthfawr a data i ni a fydd yn ein galluogi i lunio’r cymorth y byddwn yn ei ddarparu i helpu ein adferiad a’n twf economaidd.

    Bydd adroddiad o’r canfyddiadau yn cael ei ddrafftio a'i rannu gyda chi a sefydliadau partner. Bydd yr holl ymatebion unigol yn cael eu cadw'n ddienw.

    Mae’r arolwg hwn ar gyfer busnesau sydd wedi’u lleoli neu’n masnachu o fewn Sir Ddinbych yn unig.