Iechyd yr Amgylchedd: Anweledig, hanfodol a chost effeithiol

Mae Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd Cymru wedi cynhyrchu ffeithluniau yn dangos sut y mae Iechyd yr Amgylchedd yn gweithio a sut mae'n effeithio arnoch chi a'ch cymuned.

environmental-health-infographic-small

Mae gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd yn cynnwys:

 • Diogelwch Bwyd a Hylendid
 • Iechyd a Diogelwch
 • Diogelu’r Amgylchedd
 • Tai
 • Rheoli Clefydau Heintus
 • Diogelu Iechyd a Datblygiad

Mae pob un o'r ffeithluniau isod yn dangos sut y mae Iechyd yr Amgylchedd yn effeithio ar:

 • Dwf a Swyddi Cynaliadwy
 • Gwasanaethau Cyhoeddus yng Nghymru
 • Gofal Iechyd yr 21ain Ganrif
 • Cymunedau Mwy Diogel i Bawb
 • Cymunedau Gwledig