Sesiynau Galw Heibio Cymorth i Fusnesau

Mae sesiynau galw heibio Cymorth i Fusnesau Mis Mawrth Menter ar gyfer busnesau neu’r rhai sy’n ystyried dechrau busnes neu sydd wedi dechrau busnes i siarad gyda darparwyr cymorth am ystod o bynciau, yn cynnwys dechrau busnes, cyllid a thwf.

Bydd darparwyr fel Busnes Cymru a’r Banc Datblygu ar gael ar y diwrnod i siarad â chi.

Dau berson yn eistedd wrth ddesg yn trafod cymorth busnes

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn ar gyfer:

  • Busnesau newydd
  • Busnes sydd eisoes yn bod
  • Y rhai sy’n ystyried dechrau busnes

Pryd a lle mae’r digwyddiad hwn yn digwydd?

Dewiswch dref i weld pryd a lle mae’r digwyddiad hwn yn digwydd:

Dinbych

Bydd y sesiwn galw heibio Cymorth i Fusnesau yn Ninbych yn cael ei chynnal yn Neuadd y Farchnad, ddydd Iau 30 Mawrth 2023, rhwng 12pm a 2pm.

Manylion y lleoliad

Cyfeiriad Neuadd y Farchnad yw:

Neuadd y Dref
Lôn Crown
Dinbych
LL16 3TB

Parcio

Y meysydd parcio agosaf yw:

Cyfleusterau ar gyfer pobl anabl

Mae gan y lleoliad hwn fannau mynediad ar gyfer pobl anabl.

Sut i gymryd rhan

Does dim angen i chi gadw lle, gallwch alw heibio a siarad â darparwr cymorth am eich syniad busnes neu eich angen busnes.