Gwneud cais am daliad hunan-ynysu neu yn ôl ddisgresiwn

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd arlein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

 • Cyn i chi ddechrau

  Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig. Bydd angen cais ar wahân i bob unigolyn sydd eisiau gwneud cais am daliad.

  Beth fydd ei angen arnoch

  Gwnewch yn siŵr bod gennych y canlynol:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Eich Cyfriflen Banc, slip cyflog neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf

 • Datganiad
 • Ar gyfer pwy rydych yn llenwi’r cais hwn?