Coronafirws: Gwybodaeth i staff

Gwybodaeth a chanllawiau i staff yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19).

Services and information

Iechyd meddwl a lles gweithwyr

Rydym eisiau cefnogi ein staff i fod ag iechyd meddwl a lles positif, ac i chi wybod ym mhle y gallwch chi gael gafael ar gefnogaeth ar yr adegau y byddwch yn teimlo y mae ei angen arnoch.

Adnoddau rheoli

Adnoddau rheoli yn ystod COVID-19.

Swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl

Mae swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl yma fel pwynt cyswllt i chi os ydych yn profi anawsterau iechyd meddwl neu drallod emosiynol.

Gofalwyr

Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

Iechyd Cyhoeddus Cymru (gwefan allanol)

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

Llyw.Cymru (gwefan allanol)

Gwybodaeth o Llywodraeth Cymru.