Coronafeirws: Hysbysiadau gwella a chau

Bydd unrhyw hysbysiadau gwella a chau a wasanaethwn o dan Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 ar gael ar y dudalen hon.

Hysbysiadau gwella

Nid oes hysbysiadau gwella ar waith ar hyn o bryd.

Hysbysiad cau

Nid oes hysbysiadau cau ar waith ar hyn o bryd.