Profion llif unffordd COVID-19

Gall unrhyw un dros 11 oed sy’n byw, gweithio neu’n astudio yn Sir Ddinbych, ac nad oes ganddyn nhw symptomau COVID-19, dderbyn profion llif unffordd am ddim o wahanol leoliadau ar draws y sir.

Gallwch fynd i nôl profion yn rhad ac am ddim o lyfrgelloedd Sir Ddinbych. Dewiswch o’r rhestr isod i weld oriau agor ein llyfrgelloedd:

Corwen (LL210DG)

Dinbych (LL16 3NU)

Llanelwy (LL17 0LU)

Llangollen (LL20 8NU)

Prestatyn (LL19 9AA)

Rhuddlan (LL18 2UE)

Rhuthun (LL15 1DS)

Y Rhyl (LL18 3AA)

Mae rhagor o wybodaeth am brofion llif unffordd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru (gwefan allanol).