Adfywio'r Rhyl: Canolfan Ieuenctid Newydd y Rhyl

Bydd canolfan ieuenctid newydd y Rhyl yn amgylchedd cyfforddus lle gall pobl ifanc ddatblygu eu sgiliau a derbyn mynediad at gefnogaeth wedi'i deilwra drwy weithgareddau a hyfforddiant.