Ymddygiad anghymdeithasol

Mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn golygu unrhyw weithgaredd ymosodol, gweithgaredd sy’n dychryn neu sy’n ddinistriol sy’n difetha neu’n dinistrio ansawdd bywyd person arall.

Adrodd ymddygiad gwrthgymdeithasol

Ffoniwch 999 os byddwch chi neu rywun arall mewn perygl neu os yw’r drosedd yn digwydd.

Os nad yw’r drosedd yn argyfwng, ffoniwch 101 i gysylltu â’r heddlu.

Os hoffech chi adrodd rhywun heb roi eich enw, yna gallwch gysylltu â Crimestoppers yn ddienw drwy ffonio 0800 555 111 neu lenwi eu ffurflen arlein. 

Crimestoppers: Rhoi gwybodaeth yn ddienw (gwefan allanol)

Cyngor

Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy gysylltu ag aelod o’r Tîm Plismona yn y Gymdogaeth (gwefan allanol).