ACau ac ASau

Dewch i wybod pwy sy’n eich cynrychioli chi y tu allan i Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Canfod eich ACMae Aelodau’r Cynulliad yn cynrychioli preswylwyr yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Canfod eich ASMae Aelodau Seneddol yn ein cynrychioli ni yn Nhŷ'r Cyffredin.

.