Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Mae’n ymrwymiad gan Gyngor Sir Ddinbych i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth, ac i ddelio â thriniaeth anghyfartal neu annheg.

Ewch yn syth i...

 

Cynllun ac amcanion cydraddoldeb|Mae’r rhain yn gosod ein ymrwymiad i gydraddoldeb, a’r amcanion yr ydym am eu cyflawni.

 

Deddfwriaeth cydraddoldeb| Canfod mwy am Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

.

Mwy...

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol|Adroddiad Perfformiad Blynyddol|