Cynllun Corfforaethol 2017-2022: Ein huchelgeisiau a'n cyflawniadau 

Gweithio gyda'n gilydd er lles dyfodol Sir Ddinbych.  

Services and information

Trosolwg

Cynllun Corfforaethol 2017-2022: Ein huchelgeisiau a'n cyflawniadau: Trosolwg

Tai

Mae pawb yn cael eu cefnogi i fyw mewn cartrefi sy'n bodloni eu hanghenion.

Cymunedau wedi eu cysylltu

Mae cymunedau wedi eu cysylltu ac mae ganddynt fynediad at nwyddau a gwasanaethau lleol, ar-lein a thrwy gysylltiadau cludiant da.

Cymunedau Cryf

Mae'r Cyngor yn gweithio gyda phobl a chymunedau i fagu annibyniaeth a chadernid.

Amgylchedd

Deniadol ac wedi ei warchod, gan gefnogi lles a ffyniant economaidd.

Pobl Ifanc

Man lle bydd pobl iau am fyw a gweithio ynddo, a bod ganddynt y sgiliau i wneud hynny.

Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn

Egwyddorion allweddol ym mhopeth a wnawn.