Ymgynghoriadau cyfredol

Mae ymgynghoriadau ar-lein yn Sir Ddinbych yn newid

Bydd ymgynghoriadau a gweithgareddau ymgysylltu yn ymddangos ar Borth Sgwrs y Sir

Ewch i’r Porth Sgwrs y Sir

Beth yw Sgwrs y Sir?

Sgwrs y Sir yw Arolwg Preswylwyr, ddwywaith y flwyddyn, lle gofynnwn i chi am eich teimladau am fyw yn Sir Ddinbych a pha welliannau sy’n bwysig i chi yn y dyfodol.

Beth yw Porth Sgwrs y Sir?

Bydd Porth Sgwrs y Sir yn ei gwneud hi’n haws i chi ddweud eich barn. Byddwn yn defnyddio Porth Sgwrs y Sir i ofyn am eich barn a rhoi’r cyfle i chi gymryd cymaint o ran â phosib. Mae esiamplau o beth allwch weld ar Borth Sgwrs y Sir yn cynnwys:

  • Ymgynghoriadau hysbysiad statudol
  • Syniadau prosiect neu gynigion
  • Arolygon, holiaduron ac arolygon barn

Trwy gydol y flwyddyn, rydym yn ceisio barn ein preswylwyr, perchnogion busnes, ymwelwyr a rhanddeiliaid ar amrywiaeth o bynciau.

Cliciwch ar y penawdau isod i weld ein ymgynghoriadau cyfredol a chanfod sut i gael dweud eich dweud.

Gweler hefyd: