Beth am Chwarae Allan (i blant hyd at 14 oed)

Sesiynau chwarae a gynhelir gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae Sir Ddinbych yw Beth am Chwarae Allan, sy’n cynnig cyfle i blant:

  • chwarae
  • cael hwyl
  • gwneud llanast a bod yn fwdlyd
  • gwneud ffrindiau

Mae gan y sesiynau hyn bolisi mynediad agored, sy’n golygu bod y bobl ifanc yn rhydd i adael y sesiwn unrhyw bryd.

Bydd mesurau diogelwch y Coronafeirws ar waith, a bydd rhaid i bawb eu dilyn.

Plentyn â dwylo blêr

Ar gyfer pwy mae'r sesiynau?

Mae’r sesiynau Beth am Chwarae Allan ar gyfer plant hyd at 14 oed. Rhaid blant o dan 6 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Pryd a lle fydd y sesiynau’n digwydd?

Dewiswch un o’r ardaloedd canlynol i weld pryd a lle mae’r sesiynau Beth am Chwarae Allan yn digwydd:

Corwen

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Corwen ar Dydd Mercher 27 Hydref, o 10.30am i 12 hanner dydd am Corwen Youth FC Dee Park.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Corwen Youth FC Dee Park yw

Corwen Youth FC Ground
Dee Park off Green Lane
Corwen 
LL21 ODN

Parcio

Gallwch barcio yn Corwen Youth FC Dee Park.

Dinbych

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Dinbych ar Dydd Gwener 29 Hydref, o 10.30am i 12 hanner dydd am Cae Hywel, Dinbych.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Cae Hywel yw

Maes Y Goron
Denbigh
LL16 3P

Parcio

Gallwch barcio yn Mount Pleasant

Dyserth

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Dyserth ar Dydd Mawrth 26 Hydref, o 10.30am i 12 hanner dydd am Cae Chwarae King George V.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Chwarae King George V

Parcio

Mae yna faes parcio bychan ger cae chwarae King George V

Llangollen

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Llangollen ar Dydd Mercher 27 Hydref, o 2pm i 3.30pm am Canolfan Ieuenctid Llangollen.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Canolfan Ieuenctid Llangollen yw

Willow Street
Llangollen
LL20 8HH

Parcio

Gallwch barcio yn Stryd y Neuadd

Meliden

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Meliden ar Dydd Llun 25 Hydref, o 2pm i 3.30pm am Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Cyfeiriad Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd yw

Caeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd
Meliden
LL19 8PE

Parcio

Nid oes lle i barcio yng Nghaeau Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Gallt Melyd

Prestatyn

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Prestatyn ar Dydd Llun 25 Hydref, o 10.30am i 12 hanner dydd am Parc a Gerddi'r Coroni.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Parc a Gerddi'r Coroni

Parcio

Gallwch barcio yn:

Y Rhyl

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn y Rhyl ar

  • Dydd Iau 28 Hydref, o 10.30am i 12 hanner dydd am Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton, y Rhyl
  • Dydd Iau 28 Hydref, o 2pm i 3.30pm am Canolfan y Dderwen, y Rhyl

Gwybodaeth am y Lleoliadau

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliadau yma.

Man Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton

Sut i gyrraedd Maes Chwarae a Llecyn Gemau Amlddefnydd Bro Deg, Parc Bruton.

Parcio ym Maes Chwarae Bro Deg

Gallwch barcio yn lleoliad hwn.

Canolfan y Dderwen

Cyfeiriad Canolfan y Dderwen yw

Fforddlas
Y Rhyl
LL18 2DY

Parcio yng Nghanolfan y Dderwen

Mae maes parcio yng Nghanolfan y Dderwen.

Rhuthun

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Rhuthun ar Dydd Gwener 29 Hydref, o 2pm i 3.30pm am Cae Ddol, Rhuthun.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Nid oes yna gyfleusterau toiled yn y lleoliad yma.

Sut i gyrraedd Cae Ddol (gwefan allanol)

Parcio

Gallwch barcio yng Nghae Ddol

Llanelwy

Cynhelir y sesiwn Beth am Chwarae Allan yn Llanelwy ar Dydd Mawrth 26 Hydref, o 2pm i 3.30pm am Ardal Chwarae Stryd Isaf, Llanelwy.

Gwybodaeth am y Lleoliad

Mae’r digwyddiad hwn yn cael ei gynnal yng St Asaph Lower Street Park, Lower High Street, St Asaph, LL17 0SG.

Plant yn chwarae y tu allan

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i rieni neu warcheidwaid fynd ar lein i archebu lle i'w plentyn fynd i sesiwn Beth am Chwarae Allan.

Rhaid i riant neu warcheidwad roi eu caniatâd i’r plant fynychu’r sesiynau wrth archebu lle.

Gwiriwch argaeledd ac archebwch le

Gadewch i sesiynau Beth am Chwarae Allan fod yn gwbl gynhwysol, gallwch roi gwybod i ni am unrhyw anghenion wrth archebu lle ar-lein.

Mesurau diogelwch y Coronafeirws

  • Bydd yn ofynnol i bobl ifanc dros 11 oed ddilyn yr un gofynion ag oedolion o ran gwisgo gorchuddion wyneb a chadw pellter cymdeithasol
  • Dylai plant ddod â'u diod eu hunain
  • Bydd angen i rieni plant dan 6 oed arsylwi o bellter diogel
  • Mae lleoedd wedi'u cyfyngu i helpu i gadw pellter cymdeithasol

Canslo lle Beth am Chwarae Allan

Os na all eich plentyn fynychu sesiwn yr ydych wedi'i harchebu mwyach, canslwch ei le cyn gynted â phosibl fel bod rhywun arall yn cael cyfle i fynychu.

Gallwch ganslo eich lle drwy anfon e-bost atom ni