Haf o Hwyl: Celf a chrefft

Logo Haf o Hwyl 

Gweld holl ddigwyddiadau celf a chrefft Haf o Hwyl. 

Bydd rhagor o ddigwyddiadau’n cael eu hychwanegu’n fuan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Services and information

Diwrnod Chwarae

Mae Diwrnod Chwarae yn ddiwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae, sy’n cael ei ddathlu bob blwyddyn ar draws y DU ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst.

Gweithdy Lego (gwefan allanol)

Mae gweithdai Lego yn sesiynau hwyliog, cyffrous, ymarferol ac addas i blant rhwng 4 a 15 oed sy’n cael eu trefnu mewn partneriaeth gyda G2G Communities CIG a Llyfrgelloedd Sir Ddinbych..

Yn yr Awyr Agored Gwych (gwefan allanol)

Mae’r sesiynau Casgliad Helygen ‘Yn yr Awyr Agored Gwych’ i bobl ifanc 11 i 18 oed, ble maent yn greadigol gyda choed a helygen, coginio yn yr awyr agored a mwy.

Haf O Hwyl Yn Rhuthun (gwefan allanol)

Rhad ac am ddim i ymuno, rhaglen gymysg o gelfyddydau gweledol, crefftau a gweithdai cyffrous, yn benodol ar gyfer pobl ifanc 8 i 13 oed.