Haf o Hwyl: Gweithgareddau chwarae

 Summer of Fun logo 

Gweld holl weithgareddau chwarae Haf o Hwyl.

Bydd rhagor o ddigwyddiadau’n cael eu hychwanegu’n fuan. Gwiriwch y dudalen hon yn rheolaidd i dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf.

Services and information

Beth am Chwarae Allan

Mae Beth am Chwarae Allan yn sesiynau chwarae mynediad agored sy'n cael eu cynnal gan Wasanaeth Ceidwaid Chwarae lle mae plant yn cael cyfle i wneud hynny; chwarae'n cael hwyl, mynd yn flêr a mwdlyd a gwneud ffrindiau

Diwrnod Chwarae

Mae Diwrnod Chwarae yn ddiwrnod cenedlaethol ar gyfer chwarae, sy’n cael ei ddathlu bob blwyddyn ar draws y DU ar y dydd Mercher cyntaf ym mis Awst.