Anabledd Corfforol a Dysgu

Mae sawl ffordd y gallwn eich cefnogi os oes gennych anabledd.

Services and information

Anableddau dysgu

Rydym yn cynnig cymorth a chyngor i bobl sydd ag anableddau dysgu.

Addasiadau i gefnogi eich annibyniaeth

Gall addasiadau i’ch cartref eich helpu os ydych yn oedrannus neu'n anabl.

Egwylion byr i blant anabl

Gall egwyl fer fod yn unrhyw beth o ychydig oriau neu wythnos neu ddwy y tro.

Bathodyn Glas

Sut i wneud cais am neu adnewyddu bathodyn glas.