Gwasanaethau Cymorth Cymunedau: Arolwg Blynyddol

Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru yn gofyn i awdurdodau lleol yng Nghymru gynnal arolwg ar hap o bobl sydd wedi cael gwybodaeth, cyngor neu gymorth gan dimau'r Gwasanaethau Cymdeithasol, gan ofyn cwestiynau am ansawdd y gwasanaeth y maent wedi'i dderbyn. Mae hyn er mwyn inni allu gweld yr ydym yn ei wneud yn dda, a lle y mae angen inni weithio i wella. Arolwg Dweud Eich Dweud y Gwasanaethau Cymdeithasol rydym ni'n galw hwn.

Mae gennym arolwg ar wahân ar gyfer oedolion sy'n derbyn gofal a gofalwyr anffurfiol i oedolion.

Mae'r fformat a'r ffordd rydym yn adrodd ar ganlyniadau wedi newid ychydig dros y blynyddoedd felly nid yw cymariaethau blynyddol yn ddefnyddiol iawn. Rydym yn cadw golwg ar yr holl adborth a dderbyniwn a byddwn yn cynhyrchu adroddiad ar gyfer ein timau rheoli, fel y gallant ystyried pa gamau i'w cymryd o ganlyniad i hynny.

Rydym hefyd yn cynhyrchu crynodeb o'r ymatebion a dderbyniwyd i'w cyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Gallwch ddarllen crynodeb o'r atebion i'n harolwg diweddaraf isod:

Gwasanaethau Cymorth Cymunedau - Arolwg Blynyddol (PDF, 166KB)