Ysgol Mair

Cynradd
St Margaret's Drive
Y Rhyl
LL18 2HY
01745 350762

  • Pennaeth:  Mr Stuart Plunkett
  • E-bost:  ysgol.mair@denbighshire.gov.uk

Ynghylch yr ysgol

  • Iaith:  Cyfrwng Saesneg
  • Ffydd:  Rhufeinig gatholig
  • Statws Ysgol:  Gwirfoddol a Gynorthwyir
  • Rhyw:  Cymysg

 

Mwy o wybodaeth

 


Gweld Cynradd yr ysgolion ar fap mwy