Lleoedd mewn dosbarth meithrin

Gall plant fynychu dosbarth meithrin y mis Medi ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed.  Nid yw cael lle mewn dosbarth meithrin mewn ysgol benodol yn gwarantu lle i’ch plentyn mewn dosbarth derbyn yn yr ysgol honno.  Bydd angen i chi wneud cais newydd ar gyfer lle mewn dosbarth derbyn.

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin ar gyfer plant a anwyd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst 2016 oedd 22 Chwefror 2019.
Os ydych chi wedi gwneud cais yn barod, byddwn yn rhoi gwybod i chi beth yw’r canlyniad erbyn 10 Mai 2019.

Gwneud cais ar ôl y dyddiad cau 

Rydym yn ymdrin â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a ddaw i law ar amser, os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, rydym yn argymell nodi mwy nag un dewis oherwydd efallai y bydd y lleoedd sydd ar gael yn eich ysgol ddewisol wedi'u llenwi’n barod.

Gwneud cais am le mewn dosbarth meithrin ar ôl y dyddiad cau 

Mwy o wybodaeth

Os ydych yn ymgeisio ar ôl y dyddiad cau, bydd eich cais yn cael ei brosesu ar ôl trin â'r holl geisiadau a ddaeth i law ar amser. Mae hyn yn golygu y gall eich ysgol ddewisol fod yn llawn erbyn yr amser y byddwn yn prosesu'ch cais, ac am y rheswm hwn, rydym yn argymell eich bod yn nodi mwy nag un dewis wrth ymgeisio.

Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried gyda’i gilydd, waeth beth oedd y dyddiad y daethant i law, yn erbyn y meini prawf gordanysgrifio yng nghanllaw Ysgolion Sir Ddinbych 2019-20