Dyddiadau tymor

2017-2018

  • Clwstwr ysgol - Rhyl, Brynhyfryd, Dinas Bran and Dinbych (ex. St.Brigid’s)
    Ysgol uwchradd Rhyl, Ysgol Uwchradd Gatholig Y Bendigaid Edward Jones, Ysgol Tir Morfa, Ysgol Llywelyn, Ysgol Bryn Hedydd, Ysgol Emmanuel, Christchurch CP, Ysgol Mair, Ysgol Y Faenol, Ysgol Y Castell, Ysgol Brynhyfryd, Borthyn CP, Rhos St, Ysgol Pen Barras, Ysgol Bro Famau, Ysgol Rhewl, Ysgol Llanbedr, Ysgol Gellifor, Ysgol Bro Elwern, Ysgol Betws Gwerful Goch, Ysgol Dyffryn Ial, Ysgol Pentrecelyn, Ysgol Llanfair, Ysgol Carreg Emlyn, Ysgol Bryn Clwyd, Ysgol Bro Cinmeirch, Ysgol Dinas Bran, Ysgol Y Gwernant, Ysgol Bryn Collen, Ysgol Caer Drewyn, Ysgol Carrog, Ysgol Bro Dyfdrwy, Ysgol uwchradd Dinbych, Ysgol Plas Brondyffryn, Ysgol Pendref, Ysgol Y Parc, Ysgol Frongoch, Ysgol Trefnant, Ysgol Cefn Meiriadog, Ysgol Bodfari, Llanelwy, Ysgol Esgob Morgan
  • Clwstwr ysgol - Ysgol Glan Clwyd
    Ysgol Uwchradd Glan Clwyd, Ysgol Dewi Sant, Ysgol Henllan, Ysgol Pant Pastynog, Ysgol Tremeirchion, Ysgol Twm o'r Nant, Ysgol Y Llys

2018-2019

2019-2020

2020-2021