Rhowch eich manylion banc i ni ar gyfer taliadau prydau ysgol am ddim

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • You should only complete this form to provide us with your bank details if you are currently getting free school meals for your child/children.

    If you are think that you are eligible to claim free school meals but have not submitted a claim yet, please complete the application form for free school meals instead of this form.

    Click next to continue with this form to provide us with your bank details for free school meal payments.

  • Are you currently in receipt of free school meals for your child/children?