Ailgylchu a gwaredu gwastraff

Mae gennym pump parc ailgylchu a gwastraff y gall preswylwyr eu defnyddio ar gyfer eu gwastraff domestig:

Dim ond preswylwyr o Sir Ddinbych gallai defnyddio’r parciau ailgylchu.

Mi fydd angen i chi darparu tystiolaeth i ddangos eich bod yn breswyliwr o Sir Ddinbych (e.e. trwydded gyrru neu bil cyfleustodau) er mwyn ddefnyddio’r parciau ailgylchu.

Ni fydd mynediad yn cael ei ganiatáu i bobl sydd ddim yn breswyliwr o Sir Ddinbych..

Ni ddosberthir rwbel adeiladu, brics, teils a phridd yn wastraff domestig (hyd yn oed os byddan nhw’n dod o aelwyd) a does yna ddim rhwymedigaeth arnom ni i dderbyn y rhain yn ein safleoedd. Er hynny, fe fyddwn ni yn derbyn rhywfaint ond dim mwy na 6 bag yr ymweliad. Os bydd arnoch angen gwaredu mwy o ddeunydd o’r math yma, yna dylech hurio sgip gan gwmni trwyddedig.

Trwyddedau

Bydd arnoch angen trwydded ar gyfer ein parciau ailgylchu a gwastraff os byddwch chi’n dod â gwastraff mewn trelar sydd â mwy nag un echel neu gerbyd o fath masnachol.

Mwy am drwyddedau a sut i ymgeisio.

Adnewyddu eich trwydded