Bydd costau casgliadau gwastraff gardd yn cynyddu o 1 Ebrill 2019

Bydd ffi ar gyfer casgliadau o 1 x bin 140L neu 3 x sach werdd 50L (i’w dalu ar-lein neu drwy Ddebyd Uniongyrchol) yn newid o £22 neu £24 i £24 (i’w dalu ar-lein neu drwy Ddebyd Uniongyrchol) neu £27.
Bydd casgliadau 2 x bin 140L / 1 x 240L / 1 x 350L / biniau gwyrdd neu 6 x sach werdd 50L yn newid o £34 (i’w dalu ar-lein neu drwy Ddebyd Uniongyrchol) neu £36 i £36 (i’w dalu ar-lein neu drwy Ddebyd Uniongyrchol) neu £39.

Os byddwch yn cofrestru neu’n adnewyddu cyn 1 Ebrill, codir yr hen gyfradd. .

Biniau ac ailgylchu

Mwy am y gwasanaethau gwastraff ac ailgylchu rydym yn cynnig.

Ewch yn syth i...

 

Dyddiadau casglu biniau Mwy am eich dyddiau gwastraff ac ailgylchu.

 

Casglu eitem swmpus Sut i drefnu casgliad eitemau swmpus y cartref.

 

Beth sydd i’w roi yn fy miniau? Beth sydd i’w roi ym mhob cynhwysydd gwastraff neu ailgylchu.

.

 

Ailgylchu a gwaredu gwastraff I ble gallwch fynd â’ch deunydd ailgylchu a’ch gwastraff?

 

Casgliadau gwastraff gardd Gwybodaeth am gasgliadau gwastraff gardd, gan gynnwys sut i gofrestru ar gyfer y gwasanaeth.

 

Adrodd problem Rhoi gwybod i ni am gasgliad bin a fethwyd neu dipio anghyfreithlon.

.

 

Archebu bin neu fag newydd Sut i archebu bin neu fag newydd ar gyfer gwastraff.

 

Compostiwr Cartref Sut i brynu bin compostio a beth sydd i’w roi ynddo.

 

Gwastraff masnach Sut i drefnu gwaredu gwastraff o safle busnes.

.

Mwy...

Clytiau go iawnAsbestosCasgliad â chymorth Polisi casglu gwastraff / cerbydau ailgylchu ar ffyrdd preifat (heb eu mabwysiadu)