Dyddiadau casgliadau bin

Arolwyg Ailgylchu Mwy, Llai o Wastraff 2018

Mae angen i bob un ohonom ni ailgylchu mwy o bethau, a hynny’n amlach. I helpu gwneud hynny mor hawdd ag sy’n bosib, mae’r cyngor yn ystyried newid ei wasanaethau casglu, gan roi ailgylchu wrth wraidd yr hyn y mae’n ei ddarparu. Mwy...

Beth yw dyddiadau fy nghasgliadau bin?

Nid yw casgliadau bin yn newid ar wyliau banc ac eithrio Dydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Blynyddoedd Newydd Dydd.

Gallwch ffeindio dyddiadau casglu drwy roi eich manylion yn y bocsys isod:

Os yw calendr PDF 2016/17 yn ymddangos, agorwch y PDF yn eich porwr a phwyswch CTRL+F5 (i adnewyddu eich storfa dros dro) er mwyn llwytho calendr 2017/18.

Faint o’r gloch ddylwn i roi’r biniau allan?

Dylid rhoi eich biniau ar y palmant erbyn 7:00am. Mae’n bosib y bydd y criwiau casglu wedi casglu o’ch stryd chi’n barod os rhoddir y biniau allan ar ôl yr amser yma. Gallwch adrodd casgliad a fethwyd ar-lein.