citizens-advice-denbighshire-logo

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.

 

Budd-daliadau, grantiau a chyngor

Gwybodaeth am y budd-daliadau a’r grantiau y gallech fod â hawl i’w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen

Ewch yn syth i...

 

Budd-dâl Tai Sut i wneud cais am help gyda rhent.

 

Y cynllun gostyngiad mewn treth cyngor Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

 

Cyngor ar fudd-daliadau ac arian Gwybodaeth ar eich hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth a chredydau treth.

.

 

Budd-daliadau a grantiau addysg Prydau ysgol am ddim a thocynnau bws.

 

Argyfyngau a byw yn annibynnol Gwybodaeth am arian i gefnogi pobl i fyw yn annibynnol yn y gymuned, neu ar gyfer argyfyngau.

 

Credyd CynhwysolMae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

.

 

Addasu neu wella eich cartref Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

 

Hysbysu am Newid Cyfeiriad Cliciwch yma i roi gwybod i ni eich bod chi'n symud tŷ.

 

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

.

Mwy...

Apelio budd-daliadau Arian a grantiau cymunedolCist Gymunedol Grantiau celf a diwylliant