fis-logo

Gofal plant & rhianta

O ofal plant ac addysg blynyddoedd cynnar i faethu, mabwysiadu a mwy.
Darperir y wybodaeth hon gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych, Ffordd y Ffair, Dinbych, LL16 3RJ. Ffôn 01745 815891.

Ewch yn syth i...

 

Gofal plant ar gyfer rhieniChwilio am ofal plant yn Sir Ddinbych a chael help efo’r gost.

 

Gofal plant ar gyfer darparwyrGwybodaeth ynghlyn a sut i fod yn darparwr gofal plany yn Sir Ddinbych

 

Addysg gynnar 10 awr o addysg am ddim Efallai y bydd eich plentyn yn gymwys i gael 10 awr o addysg am ddim os ydynt yn mynychu cylch chwarae neu feithrinfa ddydd ar ôl eu 3ydd pen-blwydd.

.

 

Budd-daliadau, grantiau a chyngorGwybodaeth am y budd-daliadau a'r grantiau y gallech fod â hawl i'w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen.

 

Lles ar gyfer teuluoeddGwasanaethau iechyd, lles a chefnogi.

 

Maethu a mabwysiadu Darparu cartref teuluol cariadus ar gyfer plentyn neu berson ifanc.

.

Mwy...

Anghenion dysgu ychwanegol ac anableddauAsesiad digonolrwydd gofal plantCynllun Cyn Ysgol IachHelp gyda chostau gofal plantGrwpiau rhieni a phlant bachGweithgareddau a digwyddiadau Dechrau'n Deg Asesu Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae