Rydym yn deall nad ydi pawb eisiau/â’r amser i lenwi holiadur cyfan felly yn yr wythnosau nesaf byddwn yn gofyn casgliad o gwestiynau sydyn i ddarganfod eich barn. Edrychwch ar y cwestiwn a dewiswch eich ateb ffafriol, dewiswch un ateb yn unig.

Cynllun Canol Tref y Rhyl

Mae canol tref y Rhyl yn newid. Cymerwch ran yn nyfodol eich tref.

Cwestiwn sydyn

 

 

Cofiwch nad pleidlais yw hwn, ond ffordd i’n helpu i gael darlun o farn pobl am ganol y dref a sut yr hoffent ei weld yn newid yn y dyfodol.

 

 

Ynglŷn â'r cynllunCael gwybodaeth ar gynllun canol tref y Rhyl.

 

Dyddiadur Cynllun Canol Tref y RhylDarllenwch ein dyddiadur am gynllun Canol Tref y Rhyl.

 

Digwyddiadau Cael gwybod am y digwyddiadau ymgysylltu a gynhelir.