Ymholiadau cyffredinol

Cysylltu â ni

Mae’r ffyrdd y gallwch gysylltu â wedi eu nodi isod. Cofiwch – mae’n rhatach os ydych chi’n cysylltu â ni ar-lein.

Arlein

  • Eich manylion
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna cliciwch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.

  • Eich ymholiad
 

Ffôn - 01824 706000

(Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb tan 5yh)

Argyfwng y tu allan i oriau

Gwasanaethau cymdeithasol - 0345 053 3116
Pob gwasanaeth arall - 0300 123 30 68

Sylwch y gall galwadau gael eu recordio at ddibenion hyfforddiant ac ansawdd

Ysgrifennwch atom

Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ