Diweddaraf am coronafeirws

Yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru, rydym rwan yn cynllunio sut i ail-agor ein llyfrgelloedd mewn modd diogel a chyfrifol ar gyfer ein staff a chwsmeriaid. Bydd rhagor o wybodaeth yn dilyn, a than hynny bydd ein adeiladau llyfrgell yn parhau ar gau. Cadwch ei ch llyfrau gartref nes byddwn yn ail-agor – maent yn cael eu hadnewyddu i chi felly ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Llyfrgell Dinbych
Sgwâr y Neuadd
Dinbych
LL16 3NU

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 816313

Oriau agor

Dydd Llun 9.30am - 7pm
Dydd Mawrth 9.30am - 5pm
Dydd Mercher 9.30am - 5pm
Dydd Iau 9.30am - 1pm
Dydd Gwener 9.30am - 5pm
Dydd Sadwrn

9.30am - 12.30pm

Dydd Sul

Ar gau


Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio. 

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio.  Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd.  Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi. Mae yna hefyd giosg taliadau hunan-wasanaeth yn y Siop Un Alwad yma.

Gweithgareddau'r Llyfrgell

 • Cylch darllen llyfrgell Dinbych:  3ydd Dydd Iau y mis, 2pm
 • Sgwrs a sangria (Grŵp darllen cyfrwng Cymraeg):  bob yn ail fis. Ffoniwch ni i gael mwy o fanylion. 
 • Stori a Chân Dechrau Da:  Dydd Mercher (tymor yn unig), 9.30am ac 11am

Cyfleusterau'r Llyfrgell

 • Cyrchiad rhyngrwyd cyhoeddus a Wifi am ddim
 • Llungopïwr
 • Argraffu ac argraffu Wi-Fi
 • Toiled hygyrch
 • Lifft i bob llawr ac ystafelloedd cyfarfod
 • Ystafelloedd gyfarfod i'w llogi
 • Ramp i’r Ystafell Bwyllgora
 • Cyrchiad cyffredinol i weithfan gyfrifiadur
 • Benthyca, dychwelyd ac argraffu hunan-wasanaeth
 • Aelodaeth llyfrau llafar yr RNIB

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Lôn Crown

Maes parcio Stryd y Dyffryn

Maes parcio Ward y Ffatri