Llyfrgell a Siop Un Alwad y Rhyl

Stryd yr Eglwys
Y Rhyl
LL18 3AA

Cysylltwch â ni

Ar-lein

01745 353814

Oriau agor

 Dydd Llun  9.30am - 7pm
 Dydd Mawrth  9.30am - 5pm
 Dydd Mercher  11am - 5pm
 Dydd Iau  9.30am - 5pm
 Dydd Gwener  9.30am - 5pm
 Dydd Sadwrn  9.30am - 12.30pm
 Dydd Sul  Ar gau

 

Mi rydem yn darparu cymorth ar Budd-daliadau, Trethi Busnes a Threth Cyngor o'r lleoliad yma.

Y amseroedd agor ar gyfer y wasanaeth yma yn wahanol i'r amseroedd agor arferol.

Oriau agor budd-daliadau, trethi busnes a threth y cyngor

Efallai y byddwch chi  angen drefnu apwyntiad i drafod Budd-daliadau, Trethi Busnes a Threth y Cyngor yma. Gallwch drefnu apwyntiad drwy fynd i Siop Un Stop y Rhyl neu drwy ffonio 01745 353814 - Rhif ar gyfer creu apwyntiad yn unig yw hwn. Os hoffech fwy o wybodaeth; 
Dydd Bore Prynhawn
Dydd Llun 9:30am i 12:30pm 1:30pm i 4:30pm
Dydd Mawrth 9:30am i 12:30pm 1:30pm i 4:30pm
Dydd Mercher 11:30am i 12:30pm 1:30pm i 4:30pm
Dydd Iau 9:30am i 12:30pm 1:30pm i 4:30pm
Dydd Gwener 9:30am  i 12:30pm 1:30pm i 4pm
Dydd Sadwrn Ar gau Ar gau
Dydd Sul Ar gau Ar gau

Cyfleusterau

Cyfleusterau llyfrgell a gweithgareddau:

 • hanes lleol
 • llyfrgell gyfeirio
 • Llyfrgell plant
 • Dechrau Da
 • Grŵp darllenwyr Llyfrgell y Rhyl: Pob cyntaf Dydd Iau y mis -  11am i 12 hanner dydd
 • Ardal studio
 • Ardal Ddysgu
 • Desg ymholiadau
 • Mynediad i'r rhyngrwyd
 • Coleg Llandrillo
 • Ystafelloedd ymgynghori
 • ystafell gyfarfod gymunedol
 • Caffi Porter
 • Taliadau
 • Copio a phrintio
 • Mynediad i'n gwasanaethau ar-lein
 • Mynediad Wi-Fi
 • Amgueddfa'r Rhyl

Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad

Library-and-One-Stop-Shop-Logo

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

Parcio

Dyma'r maes parcio agosaf:

Maes parcio Morfa Hall