Gwneud taliad

Gwneud taliad ar-lein neu ddysgu am ffyrdd eraill o dalu.

Ewch yn syth i...

 

Asiantau Gorfodi (oedd yn cael eu galw’n feilïaid yn flaenorol) Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am Asiantau Gorfodi.

 

Talu treth cyngor Talu ar-lein neu gael gwybod mwy am ffyrdd eraill o dalu, fel debyd uniongyrchol.

 

Talu anfoneb gyffredinolTalu am wasanaeth rheoli pla, gwastraff masnach a gwasanaethau eraill a ddarperir gan y cyngor.

.

 

Talu gordaliad budd-dal taiGwneud ad-daliad ar gyfer gordaliad budd-dal tai.

 

Talu rhent tai Sut i dalu eich rhent.

 

Talu dirwy barcio (rhybudd talu cosb) Talwch o fewn 14 diwrnod o gyflwyno i gael disgownt.

.

Mwy...

Talu trethi busnesArdal Gwella Busnes (AGB)