Hyfforddiant addysg: SIY ar gyfer cynorthwyr addysgu mewn ysgolion cynradd

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
15/02/2019 (08:45-11:45)
Disgrifiad

Mi fydd y bore hyfforddiant hwn yn canolbwyntio ar ymarfer gorau SIY/ CIY ar gyfer cynorthwyr addygu mewn ysgolion cynradd.

Mi fydd yr agenda yn cynwys:

  • Dysgwyr SIY/CIY Sir Ddinbych
  • Strategaethau i’w defnyddio efo dysgwyr SIY/ CIY
  • Awgrymiadau ar gyfer cefnogaeth gorau

Pwy gaiff fynychu?

Dim ond os ydych chi’n gymhorthydd addysgu mewn ysgol yn Sir Ddinbych y gallwch chi fynychu’r hyfforddiant yma.

Sut i gymryd rhan

Bydd angen i chi archebu lle i fynychu’r gweithdy hwn.

Archebu lle ar hyfforddiant SIY ar gyfer cynorthwyr  addysgu mewn ysgolion cynradd

Yn lle?

Cynhelir yr hyfforddiant yn Neuadd Y Sir, Rhuthun.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Mwy o wybodaeth

Dysgwch fwy am y gwasanaeth Saesneg fel Iaith Ychwanegol