Cynllun Canol Tref y Rhyl: Arddangosfa

Lleoliad
Canolfan Hamdden y Rhyl
Dyddiad(au)
28/09/2018 (09:00) - 15/10/2018 (17:00)
Disgrifiad
rhyl town centre plan

Arddangosfa i ddangos yr ardaloedd dan sylw yng Nghynllun Dyfodol Canol y Dref a’r materion allweddol i’w hystyried, i’w gweld yn ystod oriau agor arferol y Ganolfan Hamdden.

Pwy all fynychu?

Mae'r digwyddiad yn agored i unrhyw un. 

Sut i gymryd rhan

Nid oes arnoch angen cadw lle cyn dod i’r digwyddiad.  Bydd cardiau sylwadau ar gael i’w llenwi a’u gadael yn y blwch llythyrau wrth ymyl yr arddangosfa, neu’u hanfon drwy Radbost.

Ble mae’r digwyddiad?

Cynhelir yr arddangosfa yng Nghanolfan Hamdden y Rhyl.

Dewch o hyd i Ganolfan Hamdden y Rhyl

Mwy o wybodaeth

Darganfyddwch fwy am Brosiect Canol Tref y Rhyl