Lawrlwythiadau digidol

E-lyfrau

Mae gwasanaeth e-lyfrau Cymru wedi newid cyflenwr. Y gwasanaeth newydd i Gymru gyfan yw BorrowBox, sy’n cynnwys e-lyfrau yn Saesneg a Chymraeg ac e-lyfrau, ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc. Mae’r dewis o stoc wedi enhangu yn sylweddol, ac mae na hefyd ap ar gyfer deyfeisiau symudol. 

Os oeddech chi’n defnyddio’r hen wasanaeth e-lyfrau i Gymru gallwch ymuno gyda Borrowbox gyda’ch cerdyn llyfrgell.

Os oes gennych e-lyfrau ar fenthyg gyda’r hen wasanaeth, gallwch gwblhau eich cyfnod benthyg, ond ni fydd unrhyw geisiadau am e-lyfrau yn trosglwyddo yn awtomatig i’r gwasanaeth newydd. Bydd angen i chi eu hail-osod eto yn Borrowbox. Mae Llyfrgelloedd Cymru yn ymddiheuro am yr anghyfleustra hwn.

Gobeithio eich bod yn mwynhau defnyddio'r gwasanaeth ehangedig newydd a'r ystod llawer mwy o deitlau ac awduron a fydd ar gael.

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, gallwch chi lawrlwytho fersiynau digidol o lyfrau, llyfrau llafar a chylchgronnau.  Cliciwch ar y penawdau isod i gael gwybod mwy:

E-lyfrau

Fersiynau electronig o lyfrau print ydi e-lyfrau. Gallwch eu lawrlwytho a'u darllen ar gyfrifiadur tabled, darllenydd e-lyfrau, cyfrifiadur personol, ac ar y rhan fwyaf o ffonau deallus.

Nid yw pob llyfr ar gael mewn fformat e-lyfr, ond mae'r nifer yn cynyddu drwy'r amser, felly gwiriwch y wefan i e-Lyfrau i Gymru yn aml i weld teitlau newydd.

Sut mae lawrlwytho e-lyfr?

Gallwch ddefnyddio dau wahanol wefan i chwilio am a benthyg e-lyfrau:

Mae’r gwasanaeth E-Lyfrau i Gymru wedi dod i ben. Bydd angen i chi gofrestru ar BorrowBox er mwyn parhau i fenthyg a lawrlwytho e-lyfrau llyfrgell am ddim os nad ydych eisoes yn aelod o Borrowbox.

BorrowBox

Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr (a 10 e-lyfr llafar) ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael.

Y ffordd gorau i ddarllen eich e-lyfr yw i lawrlwytho’r app Borrowbox am ddim ar gyfer eich ffon symudol neu lechen o’r iTunes Appstore neu Google Play store – a gallwch ddarllen wrth fynd! Byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell i greu eich cyfrif. Os nad ydych yn aelod yn barod, gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.

E-lyfrau llafar

Mae e-lyfrau llafar yn llyfrau sain y gallwch eu lawrlwytho a gwrando arnynt ar eich cyfrifiadur personol, Mac neu amrywiaeth o ddyfeisiau cludadwy.

Sut mae lawrlwytho e-lyfrau llafar?

Gallwch ddefnyddio ddau wahanol wefan i chwilio am a benthyg e-lyfrau:

Borrowbox

Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr llafar (a 10 e-lyfr) ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael.

Y ffordd gorau i ddarllen eich e-lyfr llafar yw i lawrlwytho’r app Borrowbox am ddim ar gyfer eich ffon symudol neu lechen o’r iTunes Appstore neu Google Play store – a gallwch wrando wrth fynd! Byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell i greu eich cyfrif. Os nad ydych yn aelod yn barod, gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.

RBdigital

Bydd angen i chi gofrestru a chreu cyfrif gan ddefnyddio manylion eich cerdyn llyfrgell. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael. Bydd angen i chi hefyd lawrlwytho'r ap ar eich dyfais. Gallwch fenthyg e-lyfrau llafar am hyd at dair wythnos ar y tro, a gallwch eu dychwelyd yn fuan neu eu hadnewyddu os oes angen.

E-gronnau
Fersiynau digidol o gylchgronnau yw e-gronnau. Gallwch eu lawrlwytho a'u darllen ar gyfrifiaadur tabled, darllenydd e-lyfrau, cyfrifiadur personol, ac ar y rhan fwyaf o ffonau deallus.

Sut mae lawrlwytho e-grawn?
Ewch i wefan e-gronnau Cymru i chwilio am a lawrlwytho'r e-gronnau yr hoffech eu darllen.  Mae 260 teitl i ddewis ohonynt (teitlau Saesneg yn unig ar hyn o bryd).

Gallwch gael hyd at 100 o deitlau ar eich rhestr ddarllen a does dim cyfyngiad amser arnynt.  Mae ol-rhifynnau ers Hydref 2013 ar gael.  I ddarllen e-gronnau pan nad ydych ar-lein bydd angen i chi lawrlwytho'r ap RBdigital Magazines am ddim i'ch dyfais.
ComicsPlus library edition

Mae miloedd o nofelau graffeg digidol a chomics i chi eu mwynhau gyda’r rhifyn llyfrgell ComicsPlus. Darllenwch y cyhoeddiadau ar unwaith - mae penawdau ar gael bob amser. Pori am gasgliad yn hawdd

Sut ydw i’n defnyddio rhifyn llyfrgell ComicsPlus  

Gallwch chwilio am benawdau o rifyn llyfrgell ComicsPlus drwy eich Porwr Gwe ar unrhyw gyfrifiadur, llechen, neu ffôn clyfar gyda chyswllt i’r rhyngrwyd, neu lwytho ap rhifyn llyfrgell ComicsPlus i lawr o Siop Ap Apple.

Gall cwsmeriaid sydd â dyfeisiau Android gael mynediad at Comics Plus drwy borwyr symudol. Bydd Ap ffôn Android yn cael ei gyflwyno'n ddiweddarach yn 2016.

Porwr Gwe

Dilynwch y camau isod i weld y penawdau drwy eich porwr Gwe;

  • Ewch i rifyn llyfrgell ComicsPlus
  • Dewiswch Creu Cyfrif Newydd neu Mewngofnodi yn y gornel uchaf dde. (Mae angen cyfrif Porth digidol RB i fenthyg ac i weld y comics a nofelau graffeg. Gallwch greu cyfrif newydd neu fewngofnodi gyda’r wybodaeth yr ydych wedi’i greu ar gyfer cynnyrch digidol RB arall, megis Zinio ar gyfer Llyfrgelloedd).
  • Porwch drwy 16,000 o benawdau yn ôl genre, cyhoeddwr neu bennawd, yna edrychwch ar eich hoff gomics a nofelau graffeg.
  • Gellir adnewyddu penawdau ac edrych ar unrhyw benawdau sydd wedi dod i ben gymaint o weithiau ag yr hoffech (mae pob desg dalu yn para saith niwrnod).

Lawr lwythwch yr ap o’r Siop Ap Apple

I ddefnyddio ap iOS, mae’n rhaid i chi sefydlu cyfrif Porth digidol RB drwy wefan eich llyfrgell. Unwaith y bydd y cyfrif wedi ei sefydlu, gallwch ddefnyddio’r ap iOS drwy ddilyn y cyfarwyddiadau isod:

  • Chwiliwch am “Comics Plus Library Edition” yn y Siop Ap Apple a gosod yr ap.
  • Dewis y Comics Plus: Eicon Library Edition ar sgrin cartref eich dyfais.
  • Dewis eich llyfrgell gartref.
  • Mewn gofnodwch gyda’r un cyfeiriad e-bost a chyfrinair a ddefnyddiwyd i greu eich Comics Plus: Cyfrif llyfrgell Library Edition.

Mae’n rhaid i chi fod yn aelod o’r llyfrgell i ddefnyddio’r gwasanaeth yma. Gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.