Llyfrgell gyfeirio ar-lein

Mae gennym ni ystod o adnoddau ar-lein ar gael i’ch helpu â’ch gwaith cartref neu ymchwil. Gallwch ddefnyddio’r rhain i gyd yn eich llyfrgell leol, a hefyd fe allwch ddefnyddio rhai ohonyn nhw o’ch cartref. Bydd rhai gwefannau’n gofyn i chi fewngofnodi â’ch rhif aelodaeth - dyma’r rhif ar eich cerdyn llyfrgell.

Cliciwch ar y penawdau isod i gael mwy o wybodaeth am yr adnoddau ar-lein a sut i'w defnyddio. 

Mynediad i Ymchwil

Mae’r gwasanaeth Mynediad i Ymchwil yn fenter newydd i roi mynediad am ddim i ystod eang o erthyglau ac ymchwil academaidd mewn llyfrgelloedd cyhoeddus ar draws y DU. Mae'r pynciau yn cynnwys celf, pensaernïaeth, busnes, peirianneg, hanes, ieithoedd, gwleidyddiaeth, athroniaeth, mathemateg a'r gwyddorau. Gallwch ddefnyddio'r gwasanaeth hwn am ddim mewn unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych.

Mynediad i Ymchwil

Learn my way (cyrsiau arlein am ddim)

Mae gwefan Learn My Way yn cynnig cyrsiau arlein am ddim i ddechreuwyr, i’ch helpu chi i ddatblygu sgiliau digidol a gwneud y gorau o’r byd digidol. Dysgwch sut i ddefnyddio’r rhyngrwyd gyda’r cyrsiau hyn ar ddefnyddio cyfrifiadur, chwilota ar y we, gyrru ebost a dod o hyd i waith arlein.

Ewch i wefan Learn My Way

Oxford Reference

Adnodd ar-lein cynhwysfawr yn cynnwys dyddiaduron a deunydd cyfeirio ar bynciau’n cynnwys hanes, ieithoedd, meddygaeth, llenyddiaeth, celfyddyd, pensaernïaeth, bwyd a diod, gwleidyddiaeth, gwyddorau cymdeithasol a mwy.

Oxford Reference

BFI Screenonline

Gwyddoniadur ar-lein o ffilm a theledu, gyda chlipiau fideo, cyfweliadau, erthyglau, lluniau llonydd a phosteri.

BFI Screenonline

Ancestry (rhifyn llyfrgell)

Chwiliwch filoedd o ddogfennau ar-lein fel cofnodion cyfrifiad, plwyf, milwrol, geni, priodas a marwolaeth, i’ch helpu i olrhain eich achres. Gallwch ddefnyddio’r gwasanaeth yma am ddim mewn unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych.

Ancestry: rhifyn llyfrgell 

Who Else Writes Like...?

Defnyddiwch y wefan hon i ddarganfod awduron newydd y mae eu gwaith yn debyg i awduron rydych chi eisoes yn eu hoffi. 

Who Else Writes Like...?

Pwy Nesaf?

Pan fydd plant yn gofyn 'Pwy alla i ddarllen nesaf?' neu 'Pwy sy'n ysgrifennu fel fy hoff awdur?' mae'r atebion yma ar 'Pwy Nesaf?'  Rhestrir awduron ffuglen plant gydag awgrymiadau o awduron eraill sy'n ysgrifennu mewn ffordd debyg, ynghyd  â  theitlau llyfrau a chyfresi allweddol.

Pwy Nesaf?

E-gronau
Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, gallwch chi lawrlwytho e-gronau am ddim.  Gallwch chi lawrlwytho e-gronau dros y we, ond er mwyn eu darllen all-lein bydd angen i chi lawrlwytho'r app RBdigital Magazines i'ch cyfrifiadur neu ddyfais.

Mwy o wybodaeth am e-gronau.
E-adnoddau Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Fel aelod o lyfrgelloedd Sir Ddinbych, gallwch gael mynediad o bell am ddim i holl adnoddau electroneg y Llyfrgell Genedlaethol sydd ar gael trwy Shibboleth, cyn belled eich bod yn byw yng Nghymru gyda chôd post Cymreig.  Ceisiwch am docyn darllenydd yma. 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru.
Theory Test Pro

theory-test-pro

Mae Theory Test Pro yn efelychiad realistig ar-lein o brawf theori gyrru'r Deyrnas Unedig. Mae'n cynnwys y cyfan o'r cwestiynau swyddogol, deunydd fideo ar ganfod perygl a fersiwn ar-lein o Reolau'r Ffordd Fawr. Mae’r holl ddeunydd wedi ei drwyddedu gan yr Asiantaeth Safonau Gyrwyr a Cherbydau (DVSA) , y pobl sy’n gosod y profion.

Mae mynediad i Theory Test Pro yn rhad ac am ddim i drigolion sy’n galw mewn i unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych. Gall aelodau llyfrgell Sir Ddinbych hefyd ddefnyddio Theory Test Pro unrhywle le gyda’u cerdyn llyfrgell.

Sut i ddefnyddio Theory Test Pro

Y tro cyntaf, bydd angen i chi gofrestru gyda’ch enw, cyfeiriad ebost a chyfrinair. Nid oes angen talu. Bydd y wybodaeth yma yn galluogi Theory Test Pro i gofio eich sgôr yn y profion er mwyn i chi ddilyn eich cynnydd wrth ymarfer ar gyfer y prawf.

Os ydych yn ei ddefnyddio adref neu y tu allan i’r llyfrgell byddwch hefyd angen rhif eich cerdyn llyfrgell. Os nad ydych yn aelod o’r llyfrgell yn barod, gallwch ymuno yma.

Cliciwch yma i ddefnyddio Theory Test Pro

Papurau newydd

Papurau newydd cyfoes ac wedi eu harchifo o Gymru a’r DU. Mynediad am ddim os ydych yn byw yng Nghymru a gyda chôd post Cymreig – crewch gyfrif yma.

Papurau Newydd - Llyfrgelloedd Cymru