Hwb i'r maes hamdden wrth i Langollen elwa o fuddsoddiad diweddaraf y sir

Mae rhaglen sylweddol o fuddsoddiadau parhaus mewn cyfleusterau hamdden ar draws Sir Ddinbych yn cael ei datblygu, gyda’r prosiect gwella diweddaraf ar waith yng Nghanolfan Hamdden Llangollen.

Mae'r gwaith uwchraddio diweddaraf yn y ganolfan yn canolbwyntio ar yr ystafell ffitrwydd, yn cynnwys cyflwyno offer cardio Technogym newydd sbon, ynghyd â thechnoleg cwmwl Wellness sy’n caniatáu i bobl wylio fideos a rhaglenni wrth iddynt wneud ymarfer corff.   Bydd yr ystafell hefyd yn cael ei gwedd newid, gydag addurniad cwbl newydd yn ogystal â gosod llawr newydd.

Mae’r ystafell ffitrwydd ar gau i gwsmeriaid ar hyn o bryd, ond mae disgwyl iddi ailagor yn fuan. Os ydych chi eisiau defnyddio ystafelloedd ffitrwydd eraill, gellir gwneud hynny mewn unrhyw ganolfan hamdden yn Sir Ddinbych, yn cynnwys Corwen.

Mae rhaglenni dosbarthiadau yn Llangollen yn parhau fel arfer.

Dywedodd y Cynghorydd Bobby Feeley, Aelod Cabinet Arweiniol Lles ac Annibyniaeth: “Rydym wir yn falch o’n hanes blaenorol mewn buddsoddi yn ein cyfleusterau hamdden, tra bo cynghorau eraill yn ystyried cau’r fath gyfleusterau.

“Rydym yn cydnabod manteision ein cyfleusterau mewn gwella iechyd a lles ein preswylwyr drwy wneud ein cymunedau yn gryf ac mae’r gofyn am ein cyfleusterau yn glir – dyna'r rheswm dros barhau'r buddsoddiad. 

“Rydym yn falch iawn bod y gwaith yn Llangollen yn mynd yn dda ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu defnyddwyr yr ystafell ffitrwydd, hen a newydd, i ddefnyddio cyfleusterau o’r radd flaenaf sy’n cael eu gosod yma.

Mae’r datblygiad hwn yn fan arall sy'n gweld buddsoddiadau sylweddol mewn cyfleusterau hamdden, yn cynnwys Parc Dŵr y Rhyl, sy’n bwriadu agor ar ddechrau 2019."

Mae hyn yn dilyn buddsoddiad diweddar yn llain 3G a’r ystafell ffitrwydd yng Nghorwen. Bydd datblygiadau eraill yn Nyffryn Dyfrdwy yn cymryd lle tua diwedd 2018.  Bydd manylion yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

 

This follows the recent investment in Corwen’s 3G pitch and fitness suite. Other developments are being planned for the Dee Valley towards the end of 2018. Details will be announced shortly.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9ain Chwefror 2018