Pennod newydd cyffrous i Lyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych

Mae cynlluniau i adnewyddu a moderneiddio Llyfrgell a Siop Un Alwad Dinbych wedi eu cymeradwyo yn dilyn cais llwyddiannus am grant o £120,000 gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r Cyngor bellach yn barod i gychwyn ar y gwaith, mewn cydweithrediad gyda AALl (Adran Amgueddfeydd, Archifau ac Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru). Bydd yr adeilad ar gau o Ddydd Llun, Chwefror 26ain.

Bydd y gwaith yn cynnwys gwaith ailaddurno helaeth i greu gofod deniadol, agored a hyblyg ar gyfer gwasanaeth llyfrgell a siop un alwad cyfoes.

Tra’n cadw cymeriad yr adeilad hanesyddol eiconig yma, bydd y gwelliannau yn cynnwys gwelliant i’r gofod Gwybodaeth i Ymwelwyr, ardal Dysgu a TG benodol, silffoedd, dodrefn a charpedi newydd modern, a gofod anffurfiol gyda wi-fi am ddim i gwsmeriaid.

Bydd y gwaith yn galluogi Cyngor Sir Ddinbych i rannu adnoddau ac asedau er budd y gymuned er mwyn darparu rhagor o wasanaethau o un lleoliad, gan gynnwys ystod o wasanaethau gwybodaeth a chyngor mewn cydweithrediad gyda phartneriaid, gan gynnwys cyfleusterau addysg a dysgu, a chefnogaeth i iechyd a lles.

Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn datblygu lleoliad dros-dro er mwyn darparu gwasanaethau llyfrgell a siop un alwad yn y dref yn ystod y cyfnod adnewyddu ac fe gyhoeddir manylion cyn bo hir. 

Hoffai’r Cyngor ddiolch i bawb am eu hamynedd a’u cefnogaeth a chydweithrediad yn ystod y gwaith.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 9ain Chwefror 2018