Dod i'r afael â chyfreithiau data newydd yn nigwyddiad Mis Mawrth Menter

Gall busnesau sydd eisiau dysgu mwy am gyfreithiau data newydd fanteisio ar sesiwn hyfforddiant am ddim.

Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE ydi’r newid pwysicaf i reoliadau cyfrinachedd data mewn 20 mlynedd. 

Yn rhan o Fis Mawrth Menter Cyngor Sir Ddinbych, bydd sesiwn hyfforddiant am ddim yn cael ei gynnal yng nghanolfan fusnes Clwyd Chambers yn y Rhyl ar 2 Mawrth.

Fe arweinir y sesiwn gan Jason Davies o gwmni TG Safonda.

Dywedodd: “Wrth i’r Rheoliad ddod i rym yn fuan yn 2018, mae’n hanfodol bod busnesau o bob maint yn deall beth sy’n angenrheidiol i beidio â thorri’r gyfraith. 

“Bydd y sesiwn hon yn rhoi trosolwg o’r Rheoliad gan gynnwys yr heriau ar gyfer systemau TG a phapur nawr ac yn y dyfodol, ynghyd â’r camau y dylai pob sefydliad eu cymryd i sicrhau eu bod yn barod."

Am fwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter

 

Wedi ei bostio ar Dydd Mawrth 13ain Chwefror 2018