Sir Ddinbych yn barod ar gyfer tywydd garw

Mae Cyngor Sir Ddinbych wedi trefnu timau ychwanegol o staff i fod ar gael i ddelio ag unrhyw ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r tywydd, gan fod Storm Callum yn dechrau effeithio ar rannau o’r wlad.

Mae'r timau eisoes wedi bod allan yn gwagio gylïau a gwirio cwlferi, er mwyn lleihau'r perygl o lifogydd o systemau draenio.   Mae gan y Cyngor hefyd danceri gwagio gyliau ychwanegol ar gael ac mae llawfeddygon coed wrth law i helpu'r Cyngor i ddelio ag unrhyw goed sydd wedi syrthio.  Mae gan y Cyngor peiriant glanhau ffordd ar gael hefyd er mwyn clirio’r ffordd os oes angen.

Mae rhybudd melyn am wyntoedd cryfion a glaw trwm yn ei le yn gorchuddio Sir Ddinbych tan nos Sadwrn.  Mae'r Cyngor yn cynghori pobl i fonitro rhagolygon y tywydd, ymweld â gwefan y Swyddfa Dywydd: www.metoffice.gov.uk a dilyn unrhyw gyngor tywydd brys a roddir.  Bydd diweddariadau hefyd ar gael ar gyfrifon cyfryngau cymdeithasol y Cyngor: www.Twitter.com/cyngorsdd neu www.Facebook.com/cyngorsirddinbych

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 12ain Hydref 2018