Wythnos Llyfrgelloedd Hydref 8-13 yn Sir Ddinbych

Mae wythnos o weithgareddau mewn llyfrgelloedd lleol yn Sir Ddinbych wedi ei drefnu i ddathlu cyfraniad canolog llyfrgelloedd wrth galon eu cymunedau.

Bydd Llyfrgell Dinbych yn cynnal lansiad Sir Ddinbych o’r cynllun arloesol Darllen yn Well Llyfrau ar Bresgrispiwn: Dementia i gefnogi pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr a theuluoedd. Mae’n cynnig rhestr o lyfrau sydd wedi eu cymeradwyo yn feddygol y gall meddygon teulu a gweithwyr iechyd a gofal eraill eu rhagnodi, ac y mae modd eu benthyg o’r llyfrgell leol. Bydd y digwyddiad, sy’n agored i bawb fynychu, am 2.00pm bnawn Llun Hydref 8fed.

Bydd Llyfrgell Prestatyn yn cynnal lansiad llyfr Ddydd Mercher, Hydref 10fed 12.00-2.00 ar gyfer  “Mae popeth yn newid”, llyfr i gefnogi pobl ifanc sy’n wynebu profedigaeth, gan yr awdur ac arbenigwr lleol Ann Atkins.

Nos Fercher Hydref 10fed yn Llyfrgell Rhuthun bydd cyfle i ddarganfod awduron a llyfrau o India yng nghmwmni darllenwyr eraill, a’r diwrnod canlynol Dydd Iau Hydref 11eg am 2.00pm bydd Keith Duffy yn cyflwyno seiswn blasu Meddwlgarwch hefyd yn Llyfrgell Rhuthun.

Bydd y warden parc gwirfoddol Keith Hulse yn rhoi sgwrs ar Stori’r Wyddfa yn Llyfrgell Llanelwy Ddydd Mercher Hydref 10fed am 2.00pm, gan egluro sut gall mwynhau’r awyr agored fod o fudd i’ch iechyd a lles.

Trwy gydol yr wythnos bydd y gweithgareddau rheolaidd yn digwydd hefyd, megis Pwyntiau Siarad, Amser Rhigwm Dechrau Da, grwpiau darllen, a sesiynnau cymorth a chyngor. Beth am alw mewn i’ch llyfrgell leol i weld beth sy’n cael ei gynnig?

Cynhelir Wythnos Llyfrgelloedd 8-13eg Hydref i ddathlu llyfrgelloedd ein cenedl sydd mor at agos at galon pawb. Yn 2018, gyda’r sylw ar lesiant, bydd llyfrgelloedd ar draws y wlad yn dangos sut maent yn dod â chymunedau at ei gilydd, yn gwrthsefyll unigrwydd, ac yn cynnig gofod i ddarllen a chreadigrwydd ac i gefnogi pobl gyda’u iechyd meddwl.

Wedi ei bostio ar Dydd Gwener 5ain Hydref 2018