Amserlenni bws

Amserlenni bws argyfwng

Crynodeb o newidiadau argyfwng i wasanaethau bws

Gweler amserlenni diwygiedig Arriva

Gwasanaethau Fflecsi - De Sir Ddinbych (amserlen argyfwng)

Gwasanaethau P&O Lloyd:

Gwasanaethau M&H:

Gwasanaeth 64 (Llanarmon DC - Glyn Ceiriog - Llangollen via Chirk/Y Waun & Froncysyllte) - Llew Jones Amserlen argyfwng

Gwasanaeth 95 (Bryneglwys – Llandegla (cysylltu â gwasanaeth bws X51 i/o Wrecsam)) AAA Taxis: bydd y gwasanaeth hwn yn gweithredu yn ôl y galw yn awr. Dylai teithwyr sy'n dymuno teithio ffonio 01824709582 neu 07923427743.

Gwasanaeth 141 (Cwm - Dinbych ) - Dydd Mawrth yn unig. Amserlen argyfwng

Traveline Cymru

Ewch i wefan Traveline Cymru i gael y newyddion teithio diweddaraf ac amserlenni teithio.

BwsAbout

Mae BwsAbout yn eich galluogi chi i deithio am ddiwrnod o gwmpas  Sir Ddinbych. 

Mwy o wybodaeth am BwsAbout

Fyngherdynteithio

Tocynnau cludiant cyhoeddus rhatach i bobl ifanc 16 – 21 oed yng Nghrymu.

Rhagor o wybodaeth am Fyngherdynteithio

Tocyn bws-trên Crwydro Gogledd Cymru

Mae tocyn Crwydro Gogledd Cymru yn docyn gwych sydd yn eich galluogi chi i deithio ar fws neu drên o gwmpas gogledd Cymru. Gallwch brynu tocyn ar gyfer 2, 3 neu bob ardal.

Darganfyddwch fwy am docyn bws-trên Crwydro Gogledd Cymru