Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio Lôn Ffynnon Barcer, Dinbych

Lôn Ffynnon Barcer
Dinbych
LL16 3TS
 

Maes parcio arhosiad hir

186 lle parcio, 4 lle parcio ar gyfer yr anabl

Oriau agor ar gyfer yr ardal gorchuddiedig

 Dyyd Llun - Dydd Sadwrn  7am - 7pm 
 Dydd Sul   wedi cau

 

Mae'r ardaloedd tu allan i'r ardal gorchuddiedig ar gael am 24 awr pob diwrnod

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys yn ystod yr oriau agor.

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

30 munud 30c 
1 awr  £1 
3 awr  £1 .50
Trwy'r dydd  £3.50 
Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn yr ardal gorchuddiedig ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded arhosiad hir