Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio'r Canolfan Nova Gorllewin, Prestatyn

Nova Gorllewin
Prestatyn
LL19 7LP

 

Maes parcio glan môr

624 lle parcio, 3 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae’r maes parcio hwn ar agor o 7am – 11pm nos o 1 Mawrth – 30 Medi, ac 7am-6pm o 1 Hydref – 28 Chwefror. Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 

Mawrth - Hydref             Tachwedd -   Chwefror
2 awr  £1.50   2 awr  50c
4 awr  £3   4 awr  £1
Trwy'r dydd  £4.50   Trwy'r dydd  £2
Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded glan môr