Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio traeth Barkby , Prestatyn

Traeth Barkby 
Prestatyn
LL19 7LG

 

Maes parcio glan môr

215 lle parcio, 2 lle parcio ar gyfer yr anabl

 

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

 

 Ebrill - Awst            Medi -  Mawrth 
 1 awr  £1    1 awr  50c
 3 awr  £3    3 awr  £1
 Trwy'r dydd  £4.50    Trwy'r dydd  £2


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwydded glan môr