Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio East Parade

East Parade
 Y Rhyl
LL18 3SG

 

Maes parcio glan môr

331 lle parcio

Oriau agor

Mae'r maes parcio hwn ar agor 24 awr y dydd.

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o 8am – 5pm. 

Rhaid i ddeiliaid bathodynnau glas dalu ond byddant yn cael awr ychwanegol o barcio ar ben y terfyn amser a argraffwyd ar y tocyn talu ac arddangos.

  

Mawrth -  Hydref             Tachwedd - Chwefror
1 awr £1    1 awr  50c
4 awr  £3   4 awr  £1
Trwy'r dydd  £4.50   Trwy'r dydd  £2

Bysiau

Gwybodaeth am parcio i fysiau yn y Rhyl


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map