Diweddaraf am coronafeirws

Mae'r maes parcio hwn ar gau ar hyn o bryd.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Maes parcio canolog, y Rhyl

Y Rhyl
LL18 1HD

Maes parcio tanddaear

469 lle parcio, 18 lle parcio ar gyfer yr anabl

Oriau agor

Haf (1 Ebrill to i Medi): 7am i 9pm

Gaeaf (1 Hydref i 31 Mawrth): 7am i 7pm

Taliadau

Bydd y taliadau hyn yn gymwys o Dydd Llun i Dydd Sul yn ystod 8am i 5pm. Gall deiliaid bathodyn glas barcio yma, ond bydd rhaid iddynt dalu.

 

Mawrth - Hydref  Tachwedd - Chwefror
1 awr  £1 1 awr  50c
4 awr  £3 4 awr  £1
Trwy'r dydd  £4.50 Trwy'r dydd £2

Mae’r maes parcio ar gau dros nos.

Os byddwch yn gadael eich cerbyd yn y maes parcio hwn ar ôl iddo gael ei gloi, bydd angen i chi gysylltu â CSM Security ar 01745 343 224 a thalu ffi dros y ffôn i gael ei ryddhau.


View Meysydd Parcio / Car parks in a larger map

Trwyddedau parcio

Gallwch ddefnyddio’r trwyddedau hyn i barcio yn y maes parcio hwn:

Trwyddedau meysydd parcio arhosiad hir